KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Celem kursu jest  udostępnienie wiedzy i narzędzi służących trafnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa, zarówno z perspektywy wierzycieli finansowych jak i zarządu; wskazanie możliwych do zastosowania i uregulowanych prawnie form restrukturyzacji przedsiębiorstwa zagrożonego kryzysem, jak i w nim pogrążonego. 

Na Kurs składa się  5 szkoleń tematycznych, realizowanych w formie zdalnej – live online.

Wykładowcy: doradcy restrukturyzacyjni, analitycy finansowi z doświadczeniem pracy w sektorze bankowym oraz przemysłowym, rzeczoznawcy wyceniający aktywa materialne i niematerialne przedsiębiorstw. 

Materiały dydaktyczne: system analizy finansowej i oceny kondycji przedsiębiorstw z licencją na indywidualne zastosowania po ukończeniu Kursu, opracowania metodologiczne dotyczące wycen oraz analiza podstaw prawnych i kryteriów podejmowania decyzji o sposobach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. 


Forma zajęć: wykłady, warsztaty, prezentacje przykładów, dyskusja – live online.
 
Potwierdzenie kwalifikacji: dyplom ukończenia kursu. 

 

KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY