KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Program restrukturyzacji majątkowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa - prowadzący: Andrzej Półkoszek, MBA

Data: 17-10-2023

 

Copyright by BOMIS® &  Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

 

Zakres tematyczny szkolenia

1.     RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA – ISTOTA I ZASADY

Wartość biznesu jako suma wartości majątku i kapitału intelektualnego.

Minimalizacja kosztów procedury upadłościowej i zwiększenie kręgu zainteresowanych inwestorów [podstawowy cel – sprzedaż firmy a nie masy upadłościowej]

2.     CELE I ETAPY RESTRUKTURYZACJI

Umiejscowienie procesów restrukturyzacyjnych w działalności gospodarczej i przesłanki do wdrażania tych procesów

Teoria i definicje restrukturyzacji

Ramowy schemat procesu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa

- Restrukturyzacja majątkowa

- Restrukturyzacja organizacyjna: założenia ogólne, reengineering                

- Restrukturyzacja finansowa

- Restrukturyzacja zatrudnienia

- Restrukturyzacja technologiczna

- Restrukturyzacja sfery marketingu i strategii

- Odbudowa pozytywnego wizerunku firmy w otoczeniu ekonomicznym [branżowym]

- Logika fuzji i przejęć – powiązania z procesem restrukturyzacji

3.     PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE – wyniki badań obszaru

 

Uczestnicy otrzymują w ramach materiałów szkoleniowych licencję na korzystanie z modeli analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym, tak w wersji  prostej - poglądowej, ułatwiającej zrozumienie omawianych zagadnień,  jak i w wersji zaawansowanej, umożliwiającej wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń samodzielnie. 

Autor szkolenia i wykładowca

Andrzej Półkoszek - konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej [Wydział MEL], Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle,   w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Publikuje artykuły eksperckie w Dzienniku "Rzeczpospolita". 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 z zaplanowanymi przerwami.  

powrót do programu