KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Zasady restrukturyzacji w świetle obowiązujących regulacji prawnych - prowadzący: dr Krzysztof Czerkas

Data: 24-10-2023

Copyright by BOMIS® & dr Krzysztof Czerkas. All rights reserved.

Zakres tematyczny  szkolenia 

1.     Postępowania restrukturyzacyjne w oparciu o Prawo Restrukturyzacyjne i  ostatnie zmiany prawa w tym zakresie. Specyfika Krajowego Rejestru Zadłużonych

2.     Restrukturyzacja w upadłości – układ w upadłości, sprzedaż przedsiębiorstwa w upadłości, przygotowana likwidacja –„pre-pack”

3.     Podatkowe skutki działań restrukturyzacyjnych dla banku i przedsiębiorstwie

4.     Ocena przez bank programu restrukturyzacji. Typowe działania restrukturyzacyjne przedsiębiorstw i ich skutki. Rola prognoz finansowych w programie restrukturyzacyjnym

5.     Finansowanie restrukturyzacji – możliwe rozwiązania 

6.     Monitoring restrukturyzacji bilateralnej i restrukturyzacji w oparciu o Prawo Restrukturyzacyjne przez Bank. Wnioski o zmianę układu.

 

Autor szkolenia i wykładowca 

dr Krzysztof Czerkas - licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. Jest autorem poradników: "Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi", Gdańsk 2017, "Project Finance w polskiej praktyce zastosowanie w działalności deweloperskiej", Warszawa 2002 oraz "Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw", Gdańsk 2017. Jest także współautorem książki z B.Teisseyre: "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych", Gdańsk 2016. Posiada doświadczenie w bankowości jako zastępca dyrektora Departamentu Trudnych Kredytów oraz Departamentu Restrukturyzacji w PBK S.A.; jako dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych i Departamentu Ryzyka Kredytowego w BRE Hipoteczny S.A. oraz w Skarbiec TFI S.A , gdzie zarządzał funduszami nieruchomościowymi , funduszami sekurytyzacyjnymi (aktywa w postaci należności nieregularnych) oraz był dyrektorem finansowym.  

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

powrót do programu