KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Wprowadzenie do restrukturyzacji jako porozumienia bilateralnego - prowadzący: dr Krzysztof Czerkas

Data: 03-10-2023

Copyright by BOMIS® &  Krzysztof Czerkas . All rights reserved.


Zakres tematyczny szkolenia

1.     Pojęcie i rodzaje restrukturyzacji przedsiębiorstw . Pojęcie niewypłacalności i zagrożenia niewypłacalnością. Przyczyny problemów finansowych przedsiębiorstw.

2.     Cele postępowań restrukturyzacyjnych. Zalecenia KNF i Dyrektywy UE dotyczące restrukturyzacji  przedsiębiorstw.

3.     Metodyka podejmowania przez bank decyzji w obszarze restrukturyzacji. Dokumentacja i test zaspokojenia z różnych ścieżek zarządzania należnościami nieregularnymi.

4.     Formy  i przebieg restrukturyzacji bilateralnej  (ugoda cywilno- prawna i jej formy, konsolidacja zadłużenia, udział osób trzecich w restrukturyzacji, przystąpienie do długu, przejęcie długu, konwersja wierzytelności na udziały kapitałowe).  

5.     Specyfika restrukturyzacji zadłużenia w formie rzeczowej.

6.     Zasady restrukturyzacji zadłużenia wobec ZUS i US. Kwestia pomocy publicznej.

Autor szkolenia i wykładowca 

dr Krzysztof Czerkas - licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny – nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. Jest autorem poradników: "Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi", Gdańsk 2017, "Project Finance w polskiej praktyce zastosowanie w działalności deweloperskiej", Warszawa 2002 oraz "Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw", Gdańsk 2017. Jest także współautorem książki z B.Teisseyre: "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych", Gdańsk 2016. Posiada doświadczenie w bankowości jako zastępca dyrektora Departamentu Trudnych Kredytów oraz Departamentu Restrukturyzacji w PBK S.A.; jako dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych i Departamentu Ryzyka Kredytowego w BRE Hipoteczny S.A. oraz w Skarbiec TFI S.A , gdzie zarządzał funduszami nieruchomościowymi , funduszami sekurytyzacyjnymi (aktywa w postaci należności nieregularnych) oraz był dyrektorem finansowym.  

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi przerwami.

powrót do programu