KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Analiza finansowa przedsiębiorstwa i kryteria podjęcia działań restrukturyzacyjnych - prowadzący: Andrzej Półkoszek, MBA

Data: 10-10-2023

Copyright by BOMIS® & Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

Zakres tematyczny szkolenia

1.     Przetwarzanie standardowych dokumentów finansowych – cel i zasady. Ocena bezpieczeństwa struktury bilansowej w kontekście ryzyka utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.
Analiza wskaźników przetworzonego bilansu.
Aspekt restrukturyzacyjny – wykorzystanie analizy dla celów poprawy struktury bilansu i tym samym poprawy płynności.
Przetworzenie rachunku zysków i strat według metody pośrednich sald zarządzania. Ocena przydatności modelu do celów zarządczych.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku z zastosowaniem danych dla 6 różnych przedsiębiorstw].

2.     Analiza wskaźnikowa w modelu 5 wskaźników [uproszczona].
Definicje 5 wskaźników użytych dla potrzeb modelu.
Interpretacja graficzna modelu 5 wskaźników.
Narzędzia prezentacji i/lub ćwiczeń: arkusz kalkulacyjny [studium przypadku dla 6 różnych przedsiębiorstw]. 

3.     Analizy danych analitycznych przedsiębiorstwa.
Konta analityczne RZiS i możliwości interpretacyjne.
Struktura sprzedaży i interpretacja ryzyk.
Struktura należności i zobowiązań i interpretacja ryzyk.

4.     Plan finansowy przedsiębiorstwa w ramach restrukturyzacji
Założenia i cele strategiczne.
Scenariusze prognozy finansowej.
Ocena perspektyw rozwojowych.

Uczestnicy otrzymują w ramach materiałów szkoleniowych licencję na korzystanie z modeli analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym, tak w wersji  prostej - poglądowej, ułatwiającej zrozumienie omawianych zagadnień,  jak i w wersji zaawansowanej, umożliwiającej wykonywanie bardziej skomplikowanych obliczeń samodzielnie. 

Autor szkolenia i wykładowca 

Andrzej Półkoszek - konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej [Wydział MEL], Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle,   w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Publikuje artykuły eksperckie w Dzienniku "Rzeczpospolita". 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 16.00 z zaplanowanymi przerwami.

 

powrót do programu