KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Wykładowcy

 • dr Krzysztof Czerkas

  dr Krzysztof Czerkas

 • Andrzej Półkoszek, MBA

  Andrzej Półkoszek, MBA

 • Mateusz Andrzejak, BEng., MBA

  Mateusz Andrzejak, BEng., MBA

 • Jerzy Mercik

  Jerzy Mercik

dr Krzysztof Czerkas

Licencjonowany syndyk i doradca restrukturyzacyjny –  nr. licencji Ministra Sprawiedliwości 932. Jest autorem poradników: "Spółka celowa. Tworzenie zastosowanie, funkcjonowanie, finansowanie. Instrukcja obsługi", Gdańsk 2017, "Project Finance w polskiej praktyce zastosowanie w działalności deweloperskiej", Warszawa 2002 oraz "Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości. Fuzje przedsiębiorstw", Gdańsk 2017. Jest także współautorem książki z B. Teisseyre: "Restrukturyzacja zadłużenia przedsiębiorstw od ugód bilateralnych do postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych", Gdańsk 2016. Posiada doświadczenie w bankowości jako zastępca dyrektora Departamentu Trudnych Kredytów oraz Departamentu Restrukturyzacji w PBK S.A.; jako dyrektor Departamentu Kredytów Komercyjnych i Departamentu Ryzyka Kredytowego w BRE Hipoteczny S.A. oraz w Skarbiec TFI S.A , gdzie zarządzał funduszami nieruchomościowymi , funduszami sekurytyzacyjnymi (aktywa w postaci należności nieregularnych) oraz był dyrektorem finansowym.  

 

 

 

Andrzej Półkoszek, MBA

Konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej [Wydział MEL], Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle,   w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Publikuje artykuły eksperckie w Dzienniku "Rzeczpospolita". 

Mateusz Andrzejak, BEng., MBA

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS®, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i Coventry University (UK) o kierunku Engineering and Computing oraz studiów podyplomowych MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949 (aktualnie IATF 16949) oraz VDA 6.3; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

Jerzy Mercik

Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny środków i megaukładów technicznych, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami do wyceny nieruchomości.